MIESZKAŃCY CZAPIEWIC
 

 
 

 
335
Siostry Puczyńskie: Elżbieta, Maria, Jadwiga
i z piłeczką Zofia

rozpoznały: Ludwika Ciesielska, Elżbieta Singer
 
 

 
336
Od lewej: Maria i Leokadia Kunda

rozpoznały: Ludwika Ciesielska, Elżbieta Singer
 
 

 
337
Helena Zblewska z dziećmi:
Józefem, Janem i Helenką

rozpoznały: Ludwika Ciesielska, Elżbieta Singer
 
 

 
338
 
 

 
339
rodzice: Anna i Antoni Szmaglińscy
dzieci: Zyta Zblewska (z.d. Szmaglińska) Franciszek Szmagliński

rozpoznała: Agnieszka Zygmańska (z.d. Szmaglińska)
 
 

 
340
Józefa Pick (z d. Wojciechowska), Bernard Pick, dziecko Wanda Nojman (z d. Pick)

rozpoznał: Jakub Beling
 
 

 
341
 
 

 
342
 
 

 
343
 
 

 
344
z prawej: Marta Galińska (z domu Łyczykowska)

rozpoznała: Teresa Lewińska
 
 

 
345
 
 

 
346
 
 

 
347
 
 

 
348
 
 

 
349
Jakub i Łucja Lewińscy
z Czarnowa

rozpoznała: Teresa Lewińska
 
 

 
350
Jakub i Agnieszka Lewińscy
z Czarnowa

rozpoznała: Teresa Lewińska
 
 

 
352
 
 

 
353
 
 

 
354
Stefania Lepak z dziećmi:
Stanisławem, Marią, Ignacym i Józefem

rozpoznała: Ludwika Ciesielska
 
 

 
355
 
 

 
356
 
 

 
357
Marta, Helena, Tomasz i Augustyna Łyczykowscy

rozpoznała: Teresa Lewińska
 
 

 
358
Helena Grubicka
(z domu Łyczykowska)

rozpoznała: Teresa Lewińska
 
 

 
359
od lewej strony: Jakub i Łucja Lewińscy, Agnieszka i Jakub Lewińscy,
na kolanach Józef Lewiński
a na dole Zofia i Jan

rozpoznała: Teresa Lewińska
 
 

 
360
osoby dorosłe od lewej: Bernard Pick, Józefa Pick (z d. Wojciechowska),Wacław Pick
dzieci od lewej: Kazimierz Pick, Wanda Nojman (z d. Pick), Edward Pick, Henryk Pick

rozpoznał: Jakub Beling
 

Powrót do góry

 
 
 
Projekt i opracowanie:  Wojciech Janta
- Copyright © 2010 by