MIESZKAŃCY CZYCZKÓW - sierpień 1940 rok (5)
 

 
 

 
541
Cyryl Szuman i Renata Drzewicka

rozpoznał: Wacław Gierszewski
 
 

 
542
w środku Alfons Gierszewski- ożeniony z Marią Kuklińską z Czyczków-zam. przy drodze Męcikał-Czernica
rozpoznał: Kazimierz Gierszewski

 
 

 
543
z lewej Alfons Gierszewski (syn Jana)
rozpoznał: Edmund Pestka

 
 

 
544
 
 

 
545
z lewej Gertruda Januszewska

 
 

 
546
Stefania Meszka (zd. Drobińska) z synem Tadeuszem
rozpoznali: Jan i Ireneusz Drobińscy

 
 

 
547
 
 

 
548
 
 

 
549
 
 

 
550
 
 

 
551
po prawej: Teresa Jażdżewska
(z męża Bohdan)

rozpoznała: Barbara Bohdan
 
 

 
552
 
 

 
553
w środku Bernard Kulesza

 
 

 
554
Marian Lubiński
rozpoznał: Henryk Ryduchowski

 
 

 
555
Józef Szuman

 
 

 
556
 
 

 
557
od prawej Cecylia Drobińska, Stefan Drobiński i Anna Kroplewska (zd. Drobińska)
rozpoznali: Jan i Ireneusz Drobińscy

 
 

 
558
Pierwszy z prawej: Stefan Fedde,trzeci - Edmund Hamerski z Bronisławą Fedde z d.Hamerska. W głębi przy ścianie: Łucjan Hamerski - syn Bolesława.
rozpoznali: Henryk Ryduchowski, Bernard Hamerski

 
 

 
559
z prawej Józef Gierszewski, Joanna Pestka, Alfons Gierszewski, Gertruda Krzoska

 
 

 
560
 
 

 
561
 
 

 
562
Marta Drobińska (zd. Synak) wraz z mężem Józefem Drobińskim i dziećmi: Janiną i Wacławem
rozpoznali: Jan i Ireneusz Drobińscy

 
 

 
563
Jadwiga Jankowska

 
 

 
564
 

Powrót do góry

 
 
 
Projekt i opracowanie:  Wojciech Janta
- Copyright © 2010 by