CZYCZKOWY - RYDUCHOWSKI - sierpień 1940 rok
 

 
 

 
588
z prawej Alfreda (Frieda) Pestka
rozpoznała: Monika Pestka-Lehmann


 

 
589
Wacław Osowski
rozpoznała: Maria Ostrowska


 

 
590
Wacław Osowski
rozpoznała: Maria Ostrowska


 

 
591
Maria Szyperska z synem Ryszardem

 
 

 
592
Po lewej Jadwiga Ryduchowska
rozpoznała: Iwona Sikorska


 

 
593
 
 

 
594
Ryszard Szyperski

 
 

 
595
z lewej Alfreda (Frieda) Pestka
rozpoznała: Monika Pestka-Lehmann


 

 
596
 
 

 
597
 
 

 
599
 
 

 
600
 
 

 
601
 
 

 
602
 
 

 
603
 
 

 
604
 
 

 
605
Od lewej: Dominik Jażdżewski, Konstanty Kulesza i jego brat Bernard Kulesza

rozpoznał: Wacław Gierszewski


 

 
606
 
 

 
607
 

Powrót do góry

 
 
 
Projekt i opracowanie:  Wojciech Janta
- Copyright © 2010 by